Woerden City Karting

Stichting Hartslag Woerden

Elke dag sterven in Nederland 35 mensen aan een circulatiestilstand. Thuis of op straat. Reanimatie en behandeling met een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving aanzienlijk. De Ambulance meldkamers hebben ter ondersteuning HartslagNu in het leven geroepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van burgerhulpverleners met een reanimatiediploma naast de professionele hulp. De meldkamers gaan hiervoor een convenant aan met gemeentes in Nederland. De gemeente organiseert op lokaal niveau de inzet van burgers door het opzetten van een lokale stichting: Stichting Hartslag Woerden.

Stichting Hartslag Woerden is een samenwerkingsverband tussen: Stichting Reanimatie Woerden (reanimatiepartner van de Hartstichting), Rode Kruis Stichts Weidegebied, EHBO Woerden en EHBO Kamerik. EHBO Zegveld/de Meije ondersteunt de Stichting Hartslag Woerden.

Het doel van de Stichting is een netwerk van opgeleide vrijwilligers en van beschikbare AED’s te realiseren om op eigen initiatief op aansturing van de meldkamer ambulance Utrecht zo spoedig mogelijk hulp te kunnen bieden bij een circulatiestilstand in de gemeente Woerden. De uiteindelijke missie is om van de gemeente Woerden een “6-minuten zone“ te maken.

Voor meer informatie: http://www.hartslagwoerden.nl/