[vc_row][vc_column][vc_column_text]JCI Het Groene Hart heeft de verschillende taken verdeeld over 7 commissies. Elke commissie heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en voorzitter. Tijdens de algemene vergaderingen vertelt de voorzitter van de commissie welke acties zijn ondernomen in de commissie. Maak hieronder kennis met de verschillende commissies.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Ledencommissie

De ledencommissie houdt zich actief bezig met het aantrekken van nieuwe leden en het opstellen & borgen van het ledenbeleid. Hierbij is het huishoudelijk reglement de leidraad. De ledencommissie zal ook actief meewerken met de overige commissies die als taak hebben de projecten op te zetten. De ledencommissie zal aan deze projecten haar input leveren omtrent het aantrekken van nieuwe leden.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Trainingscommissie

De Trainingscommissie heeft als taak de activiteiten te organiseren ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van de Kamerleden. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan workshops, bedrijfsbezoeken, lezingen etc.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Communitycommissie

Deze commissie heeft de taak projecten te organiseren die een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. De commissie zal het project in samenwerking met de Kamerleden opzetten en daar de leiding in nemen. Er kan een samenhang bestaan met de projectcommissie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Socialcommissie

De Social commissie heeft als taak voor de luchtigere evenementen te zorgen binnen de Kamer. Deze commissie heeft de schone taak nog meer verbondenheid binnen de Kamer te brengen door bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend evenement te organiseren, waarbij kan worden gedacht aan een barbecue, een sloepentocht, stapavond etc. Het doel van deze commissie is evenementen te organiseren waarbij de Kamerleden elkaar beter kunnen leren kennen.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Communicatie/PR-commissie

De commissie communicatie/PR heeft de taak zorg te dragen voor zowel de interne- als de externe communicatie. Daarnaast zorgen zij er voor dat JCI Het Groene Hart een groter bereik krijgt. Dit kan onder meer worden bereikt door evenementen die door de Kamer worden georganiseerd onder de aandacht te brengen buiten de Kamer.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Projectcommissie

Per project dat samen met de Kamerleden wordt gekozen zal er ad hoc een commissie worden samengesteld uit de Kamerleden die zich voor het betreffende project willen inzetten. Er kunnen dus meerdere projectcommissies naast elkaar bestaat die zich ieder bezig houden met de organisatie van een project, al dan niet met behulp van de overige commissies.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Kascommissie

De kascommissie zal toezicht houden op het financieel gevoerde beleid.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]