JCI Het Groene Hart is een Woerdense vereniging. De Kamer is opgericht bij notariële akte van 8 augustus 1984 en vindt daar ook haar oorsprong. De oorspronkelijke naam van de Kamer was bij haar oprichting ‘Junior Kamer Woerden’. De naam is uiteindelijk gewijzigd naar ‘JCI Woerden het Groene Hart’.

JCI Woerden is opgericht door mw. O.C.M. Siermann (voorzitter), dhr. M.A.J.M. Breukers (vice-voorzitter), mw. J.C.P. Bezemer (secretaris), en de heer J.C.A.M. Timmer (commissie-coördinator). De Kamer heeft in de loop der jaren een grote diversiteit aan mensen gekend met allemaal een verschillende achtergrond.

JCI in 2 minuten

Het Groene Hart

JCI Het Groene Hart is officieel gevestigd in Woerden, maar zoals de naam van de vereniging al doet vermoeden, is haar bereik groter dan alleen Woerden. De focus van de Kamer ligt dan ook op Woerden en de omliggende plaatsen, zoals Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater en Zegveld.

Samen het gemiddelde voorbij!

JCI Het Groene Hart is statutair gevestigd in Nederlands meest gemiddelde stad, Woerden. Zo worden er allerlei enquêtes in de stad gehouden en worden geregeld proeven losgelaten op de Woerdense inwoners, omdat de stad het gemiddelde van Nederland zou representeren. Typerende voorbeelden zijn de proeven met de NS-poortjes en het afronden van 1 en 2 eurocenten. Maar Woerden en omgeving heeft veel meer in haar mars dan bestempeld te worden als gemiddeld. Het bestuur van JCI Het Groene Hart heeft daarom gekozen voor het motto ‘samen het gemiddelde voorbij’, omdat we willen laten zien dat we meer dan de meest gemiddelde stad van Nederland zijn.